Fujitsu
Fujitsu

Fujitsu

30 products

Showing 1 - 24 of 30 products

Showing 1 - 24 of 30 products
View
Save 59%
Fujitsu Air Conditioner KP Series 12000 BTU inverter A++Fujitsu Air Conditioner KP Series 12000 BTU inverter A++
Fujitsu Fujitsu Air Conditioner KP Series 12000 BTU inverter A++
Sale price€508,48 Regular price€1.240,74
Save 59%
Fujitsu Air Conditioner KP Series 9000 BTU inverter A++Fujitsu Air Conditioner KP Series 9000 BTU inverter A++
Fujitsu Fujitsu Air Conditioner KP Series 9000 BTU inverter A++
Sale price€450,57 Regular price€1.089,46
Save 49%
Fujitsu KE Series 9000 BTU R32 inverter multi split indoor unit
Save 49%
Fujitsu KE Series 12000 BTU R32 inverter multi split indoor unit
Save 49%
Fujitsu KM Series Air Conditioner 7000 BTU R32 Inverter A++/A+Fujitsu KM Series Air Conditioner 7000 BTU R32 Inverter A++/A+
Fujitsu Fujitsu KM Series Air Conditioner 7000 BTU R32 Inverter A++/A+
Sale price€709,32 Regular price€1.396,90
Save 49%
Fujitsu Air Conditioner KE Series dual split 9000+12000 BTU inverter A+++ outdoor unit 5 kWFujitsu Air Conditioner KE Series dual split 9000+12000 BTU inverter A+++ outdoor unit 5 kW
Save 49%
Fujitsu KE Series air conditioner dual split 9000+12000 BTU inverter A++ external unit 5.4 kWFujitsu KE Series air conditioner dual split 9000+12000 BTU inverter A++ external unit 5.4 kW
Save 49%
Fujitsu Air Conditioner KE Series 7000 BTU R32 Inverter A++/A+Fujitsu Air Conditioner KE Series 7000 BTU R32 Inverter A++/A+
Fujitsu Fujitsu Air Conditioner KE Series 7000 BTU R32 Inverter A++/A+
Sale price€810,29 Regular price€1.595,76
Save 49%
Fujitsu Air Conditioner KE Series 9000 BTU R32 Inverter A++/A+Fujitsu Air Conditioner KE Series 9000 BTU R32 Inverter A++/A+
Fujitsu Fujitsu Air Conditioner KE Series 9000 BTU R32 Inverter A++/A+
Sale price€867,28 Regular price€1.708,00
Save 49%
Fujitsu Air Conditioner KE Series 12000 BTU R32 Inverter A++/A+Fujitsu Air Conditioner KE Series 12000 BTU R32 Inverter A++/A+
Fujitsu Fujitsu Air Conditioner KE Series 12000 BTU R32 Inverter A++/A+
Sale price€987,46 Regular price€1.944,68
Save 49%
Fujitsu KM WiFi Series dual split air conditioner 7000+7000 BTU inverter A+++ external unit 4 kWFujitsu KM WiFi Series dual split air conditioner 7000+7000 BTU inverter A+++ external unit 4 kW
Save 49%
Fujitsu KM WiFi Series dual split air conditioner 7000+9000 BTU inverter A+++ external unit 4 kWFujitsu KM WiFi Series dual split air conditioner 7000+9000 BTU inverter A+++ external unit 4 kW
Save 49%
Fujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+9000 BTU inverter A+++ external unit 4 kWFujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+9000 BTU inverter A+++ external unit 4 kW
Save 55%
Fujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 7000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5 kWFujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 7000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5 kW
Save 55%
Fujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+9000 BTU inverter A+++ external unit 5 kWFujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+9000 BTU inverter A+++ external unit 5 kW
Save 55%
Fujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5 kWFujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5 kW
Save 49%
Fujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 12000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5 kWFujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 12000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5 kW
Save 55%
Fujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+12000 BTU inverter A++ external unit 5.4 kWFujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 9000+12000 BTU inverter A++ external unit 5.4 kW
Save 49%
Fujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 12000+12000 BTU inverter A++ external unit 5.4 kWFujitsu KM Series WiFi dual split air conditioner 12000+12000 BTU inverter A++ external unit 5.4 kW
Save 49%
Fujitsu KM WiFi Series trial split air conditioner 7000+7000+7000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kWFujitsu KM WiFi Series trial split air conditioner 7000+7000+7000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kW
Save 49%
Fujitsu KM WiFi Series trial split air conditioner 7000+7000+9000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kWFujitsu KM WiFi Series trial split air conditioner 7000+7000+9000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kW
Save 49%
Fujitsu KM Series WiFi trial split air conditioner 7000+7000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kWFujitsu KM Series WiFi trial split air conditioner 7000+7000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kW
Save 55%
Fujitsu KM WiFi Series trial split air conditioner 7000+9000+9000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kWFujitsu KM WiFi Series trial split air conditioner 7000+9000+9000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kW
Save 55%
Fujitsu KM Series WiFi trial split air conditioner 7000+9000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kWFujitsu KM Series WiFi trial split air conditioner 7000+9000+12000 BTU inverter A+++ external unit 5.4 kW